Pierścienie ślizgowe dla przemysłu spożywczego i napojów 4.0
Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie rośnie również przemysł spożywczy. Obroty w wysokości ponad 165 mld euro, ponad 500 000 pracowników i ponad 6 000 firm sprawia, że jest to trzeci co do wielkości przemysł w Niemczech.

Automatyka zawsze odgrywała tutaj szczególnie dużą i decydującą rolę, aby móc niezawodnie sprostać stale rosnącemu zapotrzebowaniu. Przez długi czas automatyzacja była jednak ograniczona do pojedynczych linii produkcyjnych. Te jednak nie mogą inteligentnie, niezależnie i elastycznie reagować na zmieniające się wymagania, takie jak wahania popytu, zmienne wymagania jakościowe lub inne czynniki. Zawsze wymagało to interwencji człowieka i czasochłonnej ręcznej koordynacji pomiędzy zakupami, sprzedażą, magazynem i produkcją oraz w całym łańcuchu wartości. Również niezbędne prace konserwacyjne są często zauważane dopiero bardzo późno, co prowadzi do dużych przestojów z powodu usterek i zużycia poszczególnych wysoko zintegrowanych komponentów. 

Wreszcie, np. klasycznych rozlewni, a tym bardziej ich poszczególne komponenty, takie jak enkodery i pierścienie ślizgowe, nie otrzymują z reguły żadnych zautomatyzowanych danych w czasie rzeczywistym z systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa, na przykład w celu automatycznej regulacji parametrów pracy i sterowania nowymi zleceniami produkcyjnymi na podstawie danych. A ich poszczególne komponenty nie przekazują żadnych danych o własnym stanie lub optymalnych parametrach pracy, których również “nauczyły się” samodzielnie. Nie jest więc możliwa pełnowymiarowa kontrola stanu technicznego, ani niezależna i oparta na danych optymalizacja i sterowanie procesami produkcyjnymi. Zbieranie i przekazywanie tych danych eksploatacyjnych pomiędzy wszystkimi częściami instalacji jest tego podstawowym warunkiem. Zwiększa to ilość przesyłanych danych i wymaganą prędkość transmisji. Tylko w ten sposób możliwy jest wysokowydajny, samoorganizujący się, a przez to również oszczędzający zasoby Przemysł Spożywczy 4.0.

W połączeniu z rosnącym popytem online, silniejszymi wahaniami w handlu stacjonarnym i tematami takimi jak “zero waste”, transformacja energetyczna i eksplozja cen gazu, te słabości klasycznej automatyki prowadzą do coraz większych problemów. Dzieje się tak dlatego, że osiągnięcie tych celów wymaga dostrajania z coraz większą częstotliwością, czego klasyczna automatyka przemysłowa nie potrafi. Automatyka jest zorientowana na urządzenia, podczas gdy inteligentne i sieciowe produkty są opracowywane w kontekście Przemysł 4.0 oraz w IoT a holistyczne spojrzenie na system umożliwić. Tylko w ten sposób można zminimalizować przestoje i przyspieszyć poszczególne procesy. Kluczowe czynniki dla przyszłego istnienia na rynku światowym. 

Każdy element w Smart Factory Przyszłość, aż po pierścień ślizgowy, musi dzięki czujnikom i integracji w całościową sieć zrozumieć, jaka jest jego rola, w jakim jest stanie i jak może najlepiej reagować na zmieniające się wymagania – wszystko w czasie rzeczywistym. W tym celu jednak złącza obrotowe i pierścienie ślizgowe nie mogą już tylko przekazywać energii i mediów, lecz także same przekazywać i generować dane i sygnały. I to w sposób niezawodny.

Jest to również określane jako Condition-Monitoring. Pierścienie ślizgowe z własną technologią czujników mogą na przykład mierzyć ruchy osi, wibracje i temperaturę oraz przesyłać te dane, ponieważ są one wysoce zintegrowanymi komponentami w maszynie produkcyjnej. Dane te mogą być następnie oceniane w czasie rzeczywistym i dodatkowo przetwarzane na tzw. Lifetime-Histogramy z których pierścień ślizgowy i maszyna uczą się samodzielnie jak najlepiej i najdłużej funkcjonować. Ponadto możliwe jest wysiłki konserwatorskie w odpowiednim czasie, a jednocześnie wydłużają się cykle konserwacji.

Przyczyny tych rosnących wymagań są wielorakie. Przede wszystkim jednak rosnące koszty produkcji, wymogi ochrony klimatu i bezpieczeństwa żywności oraz silne wahania popytu sprawiają, że konieczna jest nie tylko w pełni zautomatyzowana produkcja, pakowanie i kontrola dużych ilości produktów, ale także możliwie dynamiczna, oszczędna pod względem zasobów i bezpieczna.

Podczas gdy hasła takie jak “sztuczna inteligencja” i “uczenie maszynowe” są coraz częściej używane w mediach. Zakłady napełniania i pakowania prawdopodobnie jeszcze przez długi czas nie będą zbędne. Ale aby pozostać przyszłościowym i konkurencyjnym na globalnym rynku, produkcja musi stać się bardziej wszechstronna i być w stanie bardziej elastycznie reagować na zmienny popyt, aby na przykład ograniczyć nadprodukcję i wycofywanie produktów. Zapewnienie jakości może również skorzystać z Przemysłu 4.0 i automatyzacji.

Jednak podstawowe elementy składowe świata, a także przemysłu w ruchu, są nadal Pierścienie ślizgowe oraz Hybrydowe złącza obrotowe. I tak jak algorytmy nigdy nie zastąpią urządzeń do pakowania i linii napełniających, ale będą je uzupełniać, tak nie widać jeszcze zamiennika, który mógłby niezawodnie i selektywnie Przesyłanie danych, mocy, sygnałów i płynów między elementami obrotowymi a nieruchomymi lepiej niż zespoły pierścieni ślizgowych. Ale i one zmieniają się w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej, a stawiane im wymagania rosną.

Czy znasz już nasz konfigurator?

Różne serie pierścieni ślizgowych RotarX są zoptymalizowane dla szerokiego zakresu zastosowań. Wspieramy naszych klientów w zakresie rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Wszystkie produkty mogą być indywidualnie dopasowane do zastosowań, aby zapewnić Państwu wartość dodaną. Rozwiązania w zakresie pierścieni ślizgowych Premium Engineering.

Wymagania dotyczące pierścieni ślizgowych i złączy obrotowych w Smart Factory

Oszczędność miejsca odgrywa rolę w każdej branży. Często zaczyna się to od tego, że liczne Poszczególne procesy na obrotowych stołach podziałowych być realizowane. Pierścienie ślizgowe i/lub (hybrydowe) złącza obrotowe są niezbędne, aby zainstalowane na nich komponenty instalacji mogły być zasilane w energię elektryczną oraz odbierać i przesyłać dane do komponentów peryferyjnych. Dotyczy to na przykład systemów napełniania, od napełniania do etykietowania i kapslowania. a oszczędność miejsca dotyczy również samych pierścieni ślizgowych. Przepust i Przesyłanie płynów, danych, prądu i sygnałów musi być taki jak połączone odbywać się.

Pierścienie ślizgowe w przemyśle spożywczym 4.0 Dlatego też muszą one przede wszystkim funkcjonować w sposób możliwie bezobsługowy, mieć bardzo zmienną prędkość obrotową (obr/min), zajmować mało miejsca i być łatwe w czyszczeniu. Oznacza to, że produkcja musi być przerywana jak najrzadziej i jak najkrócej, np. w celu dokonania precyzyjnej regulacji parametrów pracy lub przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Na stronie Condition-Monitoring umożliwia konserwację, która musi być rozpoznana odpowiednio wcześnie, aby w miarę możliwości nie była konieczna całkowita wymiana komponentu, co zwykle oznaczałoby długie czasy przestoju. Ponadto pierścienie ślizgowe uczą się dzięki generowanym danym, w jaki sposób mogą pozytywnie wpływać na własne parametry robocze, aby w przyszłości zmniejszyć ilość prac konserwacyjnych. W tym celu konieczna jest zintegrowana technologia czujników, aby pierścienie ślizgowe rzeczywiście »Przemysł 4.0 gotowy« są.

Ponadto hybrydowe pierścienie ślizgowe muszą łączyć coraz więcej funkcji w jednym tylko komponencie. Czy chodzi o najszybszą transmisję danych za pomocą Światłowody, połączenia USB, przemysłowy Ethernet lub sygnały wideo, oni wszyscy chcą Oprócz klasycznego doprowadzania mediów i przekazywania mocy być zintegrowane. Transmisja danych musi być niezawodna i szybka. W niektórych przypadkach konieczne jest przesyłanie prądów o natężeniu 120 A i więcej, przy czym nie ma to wpływu na Transmisja danych Ethernet może mieć wpływ. W związku z tym wybór kabla sieciowego i ekranowania (CAT) jest tutaj również decydujący. Nasza Pierścienie ślizgowe Ethernet są w stanie obsłużyć zarówno wysokie prądy, jak i dane o wartości do 1000Mbit/s bez strat i z minimalnym szumem (max 10mΩ) tylko w jednym pierścieniu ślizgowym. Mianowicie niezależnie od stosowanego protokołu Ethernet (PROFINET, Sercos III, Powerlink, EtherCAT, MECHATROLINK-III i wiele innych.).

A także Wymagania dotyczące złączy obrotowych wzrastają. Coraz częściej również one muszą być w stanie nie tylko przesyłać media takie jak emulsje, olej, woda lub inne ciecze z dużą dokładnością separacji i w połączeniu w wielokanałowych związkach obrotowych, ale dodatkowo moc elektryczną i sygnały, np. Sygnały wideo, sygnały Ethernet, Profinet, KOAX, HD-SDI i magistrale polowe. W ten sposób złącze obrotowe może łączyć kilka mediów i dodatkowo bezkontaktowe przenoszenie mocy klasycznych pierścieni ślizgowych, dzięki czemu może być również stosowane do Kontrola zakładu i monitorowanie produkcji aby można było je wykorzystać. Do tego niezbędna jest duża indywidualność, na przykład w zakresie pierścieni uszczelniających i materiałów.

Prognoza wzrostu i fakty dotyczące przemysłu spożywczego w Niemczech

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę ludności na świecie, oczekuje się, że w najbliższych latach przemysł spożywczy i napojów będzie stale się rozwijał. Wprawdzie w roku koronnym 2020 nastąpił niewielki spadek sprzedaży i zatrudnienia, ale już w roku 2021 utrzymał się trend wzrostowy. Ale jednocześnie pojawiają się nowe cele, przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa żywności, elastyczne reagowanie na dynamiczne sytuacje popytowe, zwłaszcza poprzez handel internetowy, oraz idący z tym w parze cel nadrzędny: Zero Waste.

Niezbędne jest przy tym inteligentne połączenie danych o sprzedaży, danych produkcyjnych i różnych systemów zarządzania towarami, tak aby mogły one w pełni automatycznie wpływać na wykorzystanie i kontrolę urządzeń produkcyjnych. 

Produkcja żywności-featured-image

Co się dzieje od 2022 do 2027 roku?

2022 obroty całego rynku spożywczego w Niemczech (nie tylko przemysłu wytwórczego) wynosiły ok. 200 mld euro. Dla porównania: największym rynkiem spożywczym na świecie w 2022 roku będą Chiny, z wolumenem sprzedaży na poziomie 1 126 mld euro. 

4 % tej wielkości zostały już osiągnięte w Niemczech w 2022 roku. online jest generowany. Przy okazji oczekuje się, że do 2030 roku udział ten wzrośnie do 9-10%. Dlatego też coraz ważniejsza staje się dla producentów możliwość elastycznego reagowania na zamówienia online, ponieważ wpływają one również na ilości zapotrzebowane przez hurtownie i sieci handlowe. I tu właśnie Trendy przechylają się szybko.

Na przykład Mięso nadal zdecydowanie najważniejszy największy segment rynku (ok. 46 mld euro), ale inne obszary nadrabiają zaległości. W porównaniu z rokiem 2020 spożycie mięsa na mieszkańca spadło już o 2,2 kg. spadła do 55 kilogramów rocznie. Jest to najniższa wartość od czasu, gdy rozpoczęto rejestrowanie spożycia mięsa w 1989 r. Nawiasem mówiąc, Niemcy spożywają łącznie około 592 kilogramów żywności na osobę i na rok. Odpowiada to obrotowi w wysokości około 2.400 euro na osobę. Dla 2023 Oczekuje się wzrostu sprzedaży o około 6 %.

Do 2027 W przypadku Niemiec wielkość rynku wynosi ponad 240 mld euro przewiduje (CAGR 2022-2027). Ilość wyprodukowanej żywności szacuje się wówczas na ok. 55 milionów kilogramów kłamać.

Pomimo rosnącego wolumenu, produkcja musi jednocześnie skupiać się na celach takich jak zero odpadów i ochrona klimatu, a także bezpieczeństwo żywności. Ze względu na regulacje rządowe, przemysł spożywczy i napojów musi przestrzegać ścisłych procedur w zakresie czystości, zdrowia, bezpieczeństwa i etyki środowiskowej. Komponenty, które komunikują się ze sobą, pozwalają branży lepiej planować i przewidywać. 

Dlatego też pierścienie ślizgowe rotarX są projektowane specjalnie do takich zastosowań i mogą stanowić decydującą różnicę zwłaszcza w zakresie wydajności, trwałości, niezawodności i szybkości transmisji danych, a także możliwości dostosowania do potrzeb klienta i braku konieczności konserwacji. Wyrosły z rozwiązań pierścieni ślizgowych dla Turbiny wiatrowe, dla których szczególnie ważne jest rejestrowanie i przekazywanie danych specyficznych dla energetyki wiatrowej, takich jak wstrząsy i wibracje, jak również odporność na ekstremalne różnice temperatur i możliwie bezobsługowa konstrukcja (zwłaszcza w przypadku turbin morskich), coraz bardziej widoczne staje się, że takie rozwiązania oferują również decydujące zalety dla przemysłu spożywczego przyszłości.

pantry-g8df8ea015_1920

Zero Waste - 11 milionów ton żywności rocznie jest niszczone

Nie tylko spada spożycie mięsa, ale rośnie też wrażliwość dotycząca opakowań i niszczenia żywności. W końcu w Niemczech prawie 11 milionów ton żywności niszczonej rocznie, czyli prawie dokładnie 20% całkowitej produkcji 55 mln ton prognozowanej do 2027 roku. A przyczyną tak ogromnej ilości marnotrawstwa żywności jest prawie zawsze błędne obliczenie. Jest to nie tylko kosztowne, ale również daje ogromny potencjał oszczędności w zakresie zużycia energii.

Jedną z głównych przyczyn marnowania żywności jest obecna filozofia wielkich sieci handlowych, zgodnie z którą półki muszą być zawsze pełne przed zamknięciem. Prowadzi to do tego, że każdego wieczoru tysiące pracowników w tysiącach i tysiącach sklepów biegają po korytarzach i muszą wyrzucać i sortować sterty jedzenia. Istnieje wiele podejść do rozwiązania tego problemu, ale jednym z najważniejszych jest wykorzystanie sztucznej inteligencji. Bardzo ciekawym i Badanie reprezentacyjne stowarzyszenia cyfrowego Bitkom ujawniło, że większość sprzedawców uważa, że sztuczna inteligencja jest w stanie Całkowite wyeliminowanie niszczenia żywności w Niemczech.

Jeśli główną przyczyną niszczenia żywności są błędne kalkulacje konsumentów, sprzedawców detalicznych i przemysłu, żaden komponent nie rozwiąże problemu tak dobrze, jak inteligentna fabryka wyposażona w gigantyczną skarbnicę danych i niezawodną moc obliczeniową. Na przykład AI może dokładnie przewidzieć, jakie ilości, a przede wszystkim jakie produkty konsumenci kupią w przyszłości, aż do dnia tygodnia, a może nawet pory dnia. Firmy programistyczne takie jak Blue Yonder przekonały już do tego podejścia sieci handlowe takie jak dm i Kaufland. Przykładowo, AI firmy jest już wykorzystywane w ladach mięsnych Kauflandu. Algorytm bierze pod uwagę ponad 300 różnych czynników, aby precyzyjnie prognozować sprzedaż poszczególnych produktów. A te dane z kolei mogą być udostępnione także przemysłowi, aby mógł kontrolować i optymalizować własną produkcję. Aby jednak było to możliwe, poszczególne komponenty, takie jak pierścienie ślizgowe, muszą być niezawodnie zintegrowane z siecią.

Łączenie w całym przedsiębiorstwie przemysłu & handlowego

Tak więc, aby osiągnąć ten cel, kluczowa jest przede wszystkim jedna rzecz: powiązanie przemysłu i handlu w skali całego przedsiębiorstwa. A także wewnętrzne powiązanie wszystkich zaangażowanych działów. Tylko w ten sposób, na przykład, przychodzące zamówienia w systemie zarządzania towarami mogą bezpośrednio wpływać na linię produkcyjną.

Dlatego przemysł spożywczy ma również obowiązek dostosowania procesu, w ramach którego produkty są sprzedawane, produkowane i pakowane. Cały łańcuch wartości, od portu rybackiego na Morzu Północnym do zapakowanego produktu na półce w supermarkecie, musi być połączony wspólnym systemem wymiany danych. Tak więc w przyszłości różne zakłady produkcyjne będą musiały przesyłać nie tylko płyny, sygnały i energię elektryczną poprzez pierścienie ślizgowe i złącza obrotowe, ale przede wszystkim dane. I to w znacznym stopniu wyższe prędkości niż powszechne dziś 100 Mbit/s.. A zero odpadów to nie jedyny cel, który można w ten sposób łatwiej osiągnąć.

Poniższe liczby również pokazują, że jest to pilnie potrzebne. W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba Wycofanie żywności z rynku ponad dwukrotnie, głównie z powodu zanieczyszczeń mikrobiologicznych i ciał obcych. Nie wynika to jednak z obniżenia jakości produktów, ale z tego, że producenci stali się bardziej wyczuleni i mogą szybciej reagować z pomocą big data. Ale. DLG-Trend Monitor z 2018 r. pokazuje, że 65% ze 140 badanych wówczas firm przypisuje dużą część niezbędnych inwestycji bezpieczeństwu żywności, ale tylko 15% digitalizacji. Obie te kwestie idą ze sobą w parze. Decydującą rolę odgrywa zwłaszcza samooptymalizacja procesów i monitorowanie stanu. W tym celu należy jednak również ocenić i wykorzystać zebrane już dziś dane. W wielu przedsiębiorstwach jednak ok. 97 % danych zebranych np. przez urządzenia terenowe nie jest w ogóle wykorzystywanych, przede wszystkim z powodu braku możliwości podłączenia. Pierścienie ślizgowe o dużej prędkości transmisji danych oraz hybrydowe złącza obrotowe mogą tu wnieść decydujący wkład.

Pierścienie ślizgowe Hotspots

Hybryda Pierścienie ślizgowe z włókna szklanego do przesyłania analogowych lub cyfrowych sygnałów optycznych z Szybkość transmisji danych do 10 GBit. Włókna jednomodowe lub wielomodowe do transmisji jedno- lub wielokanałowej. Możliwe wersje niestandardowe i kombinowane mocy i sygnału.

Smart Factory

Optymalizacja zarządzania zasobami i elastyczności ma kluczowe znaczenie. Urządzenia produkcyjne, takie jak zakłady napełniania, niezależnie dostarczają informacji o stanie systemu i parametrach procesu. Zakłady wykorzystują te dane do monitorowania siebie i korygowania procesów. W ten sposób same oceniają, jakie jest ich zadanie w danej chwili i czy jakieś moce produkcyjne są wolne.

Ponadto przekazują one te wolne moce produkcyjne do inteligentnego systemu zarządzania danymi, który łączy zakupy, sprzedaż, logistykę i produkcję. Tutaj zdolności produkcyjne są porównywane z przychodzącymi zamówieniami. Jeśli strona popytu zgłasza zapotrzebowanie, produkcja może elastycznie reagować. Strona popytowa ma również dostęp do dużej bazy danych zawierającej historyczne dane dotyczące sprzedaży i setki innych czynników, dzięki czemu zmiany trendów mogą być rejestrowane w czasie rzeczywistym, a produkcja może być równie szybko dostosowywana. W przyszłości źródła danych będą obejmować również połączone systemy symulacji pogody lub inteligentne lodówki, które również dostarczają kluczowych informacji dla dokładnych prognoz popytu. Dzięki temu nie tylko minimalizuje się przestoje, ale także zmniejsza zużycie zasobów i energii. Ma to pozytywny wpływ na dane liczbowe firmy i cele takie jak zero odpadów.

Samooptymalizacja procesów i monitorowanie stanu

Kolejna korzyść pojawia się, gdy zakłady mogą wymieniać nie tylko płyny i moc, ale także dane za pomocą inteligentnych systemów oraz hybrydowych pierścieni ślizgowych i złączy obrotowych. Z pomocą eksploracji danych i uczenia maszynowego procesy produkcyjne mogą się optymalizować, w przyszłości być może nawet całkowicie bez udziału człowieka. Koncepcja Condition Monitoring, który został zaprojektowany w ramach Przemysłu 4.0, jest tu podstawowym budulcem. Dzięki temu można niekiedy ograniczyć także wycofywanie produktów z powodu skażenia mikrobiologicznego.

Na przykład, kontrola KZE (System pasteryzacji błyskawicznej) dla napojów można zoptymalizować za pomocą tzw. systemów cyberfizycznych. W tym celu procesy produkcyjne i instalacje takie jak pasteryzator błyskowy są symulowane cyfrowo i łączone z rzeczywistymi instalacjami za pomocą warstw abstrakcji. W ten sposób proces ogrzewania, który obecnie kosztuje więcej czasu i energii niż powinien, może być zoptymalizowany na podstawie danych. W tym celu ogrzewany produkt jest charakteryzowany podczas produkcji przed i po ogrzewaniu (na przykład na podstawie jego składu mikrobiologicznego). Jednocześnie rejestruje się temperaturę i czas przetrzymywania. Porównanie zebranych danych i ich symulacji w systemie cyber-fizycznym umożliwia następnie znalezienie optymalnego stosunku między bezpieczeństwem mikrobiologicznym a obciążeniem termicznym i dostosowanie go indywidualnie do danego produktu w rzeczywistym zakładzie.

Innym ważnym obszarem przemysłu spożywczego i napojów są systemy do Przepływ masowy. Domyślnie zapisywane są tu takie dane jak gęstość i stężenie medium. Istnieje jednak również masa kluczowych danych, które są rejestrowane, ale nie są wykorzystywane lub oceniane, np. Częstotliwość drgań lub Prąd wzbudzenia. A to tylko dwa z ponad 700 innych parametrów, które czujniki mogą rejestrować w systemach przepływowych. Ocena takich danych mogłaby ogromnie skrócić czasy przestojów, ponieważ na przykład pęcherzyki gazu tworzące się w medium lub osady w kanałach złącza obrotowego można wykryć na wczesnym etapie. Inteligentne czujniki mogłyby w ten sposób przewidzieć nieoczekiwane tworzenie się piany. Monitoring stanu umożliwia zatem ciągłą kontrolę bez przerywania procesu produkcyjnego. W dziedzinie produkcji żywności dla dzieci takie dane mogą również pomóc w uruchomieniu procesów, które są niezbędne do dokładnego dozowania składników receptury w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu.

Czyszczenie zbiorników za pomocą nadzoru wideo i obrotowych urządzeń czyszczących

Kolejny ciekawy obszar związany z rozlewniami lub browarami: . Czyszczenie zbiorników. Jeśli dane są nie tylko zbierane, ale także szybko i bezstratnie przekazywane, np. poprzez odpowiednie pierścienie ślizgowe, przedsiębiorstwa przemysłowe mogą odpowiednio wcześnie wykryć problemy z procesami. Jednym z takich problemów jest na przykład czyszczenie zbiorników. O wiele za duże i zasobożerne systemy czyszczące, które są zawsze nastawione na maksymalny stopień zanieczyszczenia, czyszczą cały zbiornik z maksymalną wydajnością. W celu optymalnego monitorowania czyszczenia należy udokumentować nie tylko proces, ale również sukces czyszczenia. Tutaj np. Transmisja sygnału wideo ważne, co wiąże się z HD-SDI Pierścienie ślizgowe można zrealizować. Tak więc, optyczny czujnik zanieczyszczeń i Obrotowe urządzenie czyszczące z samouczącą się kontrolą procesu zapewniają, że silnie zabrudzone obszary zbiornika (najczęściej obręcz wlewu i dysze) są czyszczone z większą mocą niż obszary mniej narażone na zabrudzenia. Pozwala to zaoszczędzić energię, czas i środki czyszczące. A hybrydowe złącze obrotowe można by tu przesyłać nie tylko wodę i detergent, ale także energię elektryczną, sygnały i dane w tym samym czasie.

Do 16 przejść dla mediów + 48 linii dla elektryki

Hybryda pneumatyczna/cieczowa + elektryczna

Hybrydowe pierścienie ślizgowe do jednoczesnego przesyłu mediów (gaz, ciecz) i energii elektrycznej (moc, sygnały)

Różne materiały obudowy do wyboru

Materiał obudowy hybrydowych złączy obrotowych jest wybierany po konsultacji z naszymi klientami. Od aluminium po stal nierdzewną – dostępnych jest wiele opcji, w tym kombinacji. Chętnie doradzimy Państwu w kwestii różnych możliwości w tym zakresie.

Różne wielkości przyłączy dla przepustów mediów

Jako rozmiary przyłączy oferujemy następujące opcje: M5, 1/8″, ¼”, 3/8″, ½”. Dodatkowo można zainstalować przyłącza proste lub kątowe, aby indywidualnie dostosować złącze obrotowe do maszyny klienta.

Otwory promieniowe do podłączenia mediów w stojanie

W obudowie stojana znajdują się promieniście otwory dla przepustów mediów. Można tu zamontować proste lub kątowe przyłącza dla cieczy lub gazów.

Otwory osiowe do podłączenia mediów w wirniku

Otwory dla przepustów mediów znajdują się osiowo w wirniku. Można tu zamontować proste lub kątowe przyłącza dla cieczy lub gazów. Jako opcja dostępne są również wersje promieniowe. Prosimy o kontakt z nami.

Klasyczne zastosowanie pierścieni ślizgowych w przemyśle spożywczym

My na rotarX mają pasję do pierścieni ślizgowych i mają ponad 25 lat doświadczenia. Jesteśmy dumni z naszej zdolności do pozostania innowacyjnym i dostosowania się do wymagań rynku. Współpracujemy z naszymi klientami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla ich projektu i oferujemy szereg rozwiązań dostosowanych do potrzeb.

Systemy mycia i czyszczenia butelek

Procedury mycia butelek są obowiązkowe w przemyśle spożywczym i napojów w celu utrzymania bezpiecznego środowiska. Istnieje wiele różnych systemów, które mogą być stosowane, ale zazwyczaj myjki do butelek wykorzystują powietrze, wodę lub płyny do mycia i sanityzacji butelek przed pakowaniem. Ponadto istnieje wiele różnych maszyn, w tym takie, które odwracają butelki, aby wykorzystać grawitację i powietrze do czyszczenia pojemników. Niektóre maszyny rozpylają również wodę lub detergent do butelek, a stosowane pierścienie ślizgowe muszą być odporne na działanie wody i chemikaliów.

Obrotowe systemy napełniania

Po dokładnym oczyszczeniu butelek, można je napełnić. Istnieje wiele różnych systemów, z których producent może wybierać, ale jednym z powszechnie stosowanych rozwiązań jest napełniacz obrotowy. Popularne typy obejmują napełniacze ciśnieniowe, napełniacze grawitacyjne, napełniacze do napojów gazowanych i maszyny do konserw. Wszystkie te systemy wykorzystują pierścienie ślizgowe do przekazywania danych z jednego komponentu do drugiego i zapewnienia ciągłości ruchu maszyny.

Systemy zamykania butelek

Kiedy butelka się napełni, musi być zamknięta, aby zachować świeżość i zapewnić bezpieczeństwo podczas transportu. Automatyczne maszyny do kapslowania są najbardziej spójne w porównaniu z innymi maszynami. Konsekwencja jest ważne, aby zapewnić, że wszystkie butelki są prawidłowo capped i zachować ich świeżość, gdy dotrą do konsumenta końcowego. W automatycznych maszynach do kapslowania, kapsle są podawane za pomocą podnośników kapsli, aby zapewnić, że są one umieszczone prawidłowo dla wszystkich butelek, które przechodzą przez maszynę. Zapewnia to wysoką dokładność i szybkość podczas napełniania dużej liczby butelek.

Zamknięte pierścienie ślizgowe

Nasz zamknięte pierścienie ślizgowe są uniwersalnym rozwiązaniem do zastosowania w maszynach w hali produkcyjnej. Zamknięty pierścień ślizgowy składa się z części obrotowej i nieruchomej. Na wirniku zamontowana jest seria pierścieni kontaktowych, które są ze sobą posiane. Dzięki temu i obudowie pierścień ślizgowy jest chroniony przed pyłem i wilgocią, co wydłuża jego żywotność i ogranicza konieczność konserwacji. To rozwiązanie w zakresie pierścieni ślizgowych jest dostępne w różnych rozmiarach, a także w wersji mini do zastosowań z ograniczoną przestrzenią.

Pierścienie ślizgowe dla automatyki

Pierścienie ślizgowe automatyki mogą być stosowane do bardziej złożonych zadań w przemysłowej transmisji mocy i sygnałów. W zależności od wymagań klienta, oferujemy dwie różne jakości pierścieni ślizgowych dla automatyki: Standard i jakość przemysłowa. Wewnątrz obudowy można przetworzyć od dwóch do 108 pierścieni do transmisji mocy i sygnałów. Ethernet, USB, RS, CANbus, sygnały wideo i sygnały czujników to tylko niektóre z możliwych transmisji oferowanych przez ten pierścień ślizgowy. Dzięki aluminiowej obudowie, ten pierścień ślizgowy charakteryzuje się niskim poziomem hałasu elektrycznego, niskim ciśnieniem kontaktowym i długą żywotnością.

Pierścienie ślizgowe bez obudowy

Pierścienie ślizgowe bez obudowy składają się z dwóch części: wirnika i uchwytu szczotki. Obie części pierścienia ślizgowego są oddzielone, co zapewnia większą elastyczność podczas montażu w maszynie klienta. Pozwala to klientowi na swobodny wybór pozycji zespołu wirnika i umieszczenie szczotki w najbardziej odpowiedniej pozycji do zespołu wirnika. Ten pierścień ślizgowy nie ma obudowy, co oznacza, że klient musi zapewnić ochronę każdego elementu przed pyłem i wodą. Oferujemy szereg konfiguracji tego rozwiązania pierścienia ślizgowego i chętnie pomożemy w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla Państwa potrzeb.

Katalog produktów dla wszystkich pierścieni ślizgowych

Dowiedz się więcej o różnych pierścieniach ślizgowych w naszym aktualnym przeglądzie. Technika napędowa do kompleksowych zastosowań przemysłowych i zastosowań związanych z bezpieczeństwem stanowi rdzeń naszego asortymentu produktów. Wszystkie produkty mogą być indywidualnie dopasowane do zastosowań, aby zaoferować Państwu wartość dodaną. Premium engineering - to nasze motto w odniesieniu do każdego produkowanego przez nas wyrobu. Chcielibyśmy Państwa o tym przekonać.

Praktyczne rozwiązania w zakresie pierścieni ślizgowych
dla Państwa zastosowań

Różne serie pierścieni ślizgowych RotarX są zoptymalizowane dla szerokiego zakresu zastosowań. Wspieramy naszych klientów w zakresie rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.
rotarX-application_Slip-Rings

Czy masz pytania lub chciałbyś uzyskać poradę?

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i czekamy na kontakt z Państwem.

Można się z nami skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.

CZEKAMY NA TWOJĄ WIADOMOŚĆ

KONTAKT

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
DE - 22339 Hamburg

info(at)b-command.com