Slip ringen & Roterende vakbonden in de landbouw
Als twee van de oudste industrieën ter wereld, de Landbouw en de Voedselproductie essentieel voor het leven op aarde. De landbouwindustrie omvat alle aspecten van de voedselproductie, met inbegrip van landbouw, visserij en bosbouw. Aangezien de wereldbevolking blijft groeien, worden de eisen inzake productiviteit, milieubescherming en efficiëntie steeds hoger.

„Smart Farming“ als synoniem voor Industrie 4.0 in de landbouw is een elementaire component voor de verbetering van de productiviteit en de instandhouding van de hulpbronnen.

Maar dat is lang niet de enige uitdaging. Ook wettelijke voorschriften inzake brandstoffen en meststoffen maken het essentieel, duidelijk onderscheid maken tussen verschillende en nieuwe vloeistoffen en tussen beweegbare en vaste onderdelen van machines en productie-installaties in de landbouwindustrie. Voor dit doel Roterende vakbonden die flexibel zijn wat betreft materiaal, draaisnelheid (rpm) en afdichtingsringen. Biodieselbrandstof, Vloeibaar en vast Meststof en Bestrijdingsmiddelen zijn aanpasbaar. De meerkanaals roterende unies maken het ook mogelijk al deze media zonder verontreiniging in één component uit te voeren. 

En er is nog een andere ingrijpende verandering. Slimme landbouw vereist dat landbouwmachines zoals maaidorsers en tractoren, maar ook productieapparatuur zoals Melkcarrousels, Hooibalenwikkelaar of geheel Silo’s kunnen worden aangesloten op het internet en AI-systemen om productieprocessen automatisch te besturen en te optimaliseren. Om ook hier ruimte en kosten te besparen, is het van cruciaal belang dat roterende unions niet alleen een grote verscheidenheid aan vloeistoffen en media kunnen overbrengen, maar ook dienen om tegelijkertijd besturingssignalen, videosignalen, gegevens en elektriciteit door te geven. Om bijvoorbeeld weersvoorspellingen van het net, besturingssignalen en elektriciteit via slechts één roterende unie naar een Pivot irrigatiesysteem (CPIS=center-pivot irrigation system) of een ander irrigatiesysteem. Zo kunnen bemesting en irrigatie op basis van gegevens worden geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Hierbij leent het zich dienovereenkomstig voor Hybride elektrische roterende unies worden gebruikt om zowel water als meststoffen en de bijbehorende gegevens, stroom en signalen te combineren. En dit is slechts een van de tientallen voorbeelden van mogelijke toepassingen. Voor machines en installaties die alleen afhankelijk zijn van besturingssignalen en stroom, biedt dit een hybride transmissieoptie met diverse Slip ringen zolang er geen vloeistoffen moeten worden overgebracht.

Kent u onze configurator al?

De verschillende series rotarX sleepringen zijn geoptimaliseerd voor een breed scala van toepassingen. Wij ondersteunen onze klanten voor oplossingen op maat. Alle producten kunnen individueel aan de toepassingen worden aangepast om u een toegevoegde waarde te bieden. Premium Engineering Slip Ring oplossingen.

Uitdagingen van de landbouw in de 21e eeuw

De landbouw en de agro-industrie staan in de 21e eeuw voor een aantal uitdagingen, waaronder:

  1. Klimaatverandering: Klimaatverandering beïnvloedt de groei van planten en de overlevingskansen van dieren. Droogtes, hittegolven en stormen kunnen gewassen vernietigen en de productiviteit van landbouwbedrijven verminderen.
  2. Groeiende bevolking: De wereldbevolking blijft groeien en zal tegen 2050 naar verwachting ongeveer 10 miljard mensen tellen. Dit zal leiden tot een toenemende vraag naar voedsel, waaraan de landbouw en de agro-industrie het hoofd zullen moeten bieden.
  3. Veranderde eetgewoonten: Mensen worden selectiever in hun voedselkeuze en er is een toenemende vraag naar gezond, duurzaam geproduceerd voedsel. Dit vormt een uitdaging voor landbouwbedrijven, aangezien zij hun productiemethoden moeten aanpassen om aan deze eisen te voldoen.
  4. Schaarste aan middelen en ruimte: Landbouwbedrijven zijn afhankelijk van hulpbronnen zoals water, meststoffen en energie. In sommige delen van de wereld zijn deze hulpbronnen echter schaars en duur, wat de productiviteit en winstgevendheid van landbouwbedrijven kan beïnvloeden. Ook de hoeveelheid benodigde landbouwgrond wordt steeds schaarser. Momenteel zijn er ca. 1,5 miljard hectare landbouwgrond op onze planeet. Op 7,5 miljard mensen het gemiddelde komt overeen met 2.000 vierkante meter bouwland per persoon, ook wel “wereldareaal” genoemd. Alles wat de mens voedt, moet op deze oppervlakte groeien. Als we alleen groenten en granen zouden eten, zou deze oppervlakte voldoende zijn. Maar niet als op deze grond ook textielvezels, biobrandstof en dierlijk voedsel zoals maïs en soja worden verbouwd om de slacht en het vee te voeden. Vandaag heeft elke Duitse burger al ongeveer 2.700 vierkante meter van bouwland om de werkelijke consumptiepatronen weer te geven. 1.000 vierkante meter alleen verantwoordelijk zijn voor onze vleesconsumptie (per persoon 56 kilo varkensvlees, 19 kilo gevogelte, 13 kilo rundvlees en 1 kilo schapenvlees) en de bijbehorende landbouwgrond die nodig is voor veevoer. Nog eens 340 vierkante meter zijn alleen al nodig voor katoen, dat nodig is voor de productie van de gemiddeld 26 kilogram kleding die elke Duitser per jaar koopt. Er blijft dus slechts 660 vierkante meter per persoon over van de “wereldoppervlakte” waarop al het andere moet worden verbouwd: Koffie, cacao, “energiegewassen” zoals koolzaad. (z. Bijv. voor biobrandstof), Rijst, groenten, suiker en nog veel meer. We moeten dus zowel ons consumptiegedrag veranderen als nieuwe landbouwgrond winnen. Deze berekening klopt niet. Volgens een studie van het WWF zouden we, als we onze vleesconsumptie in Duitsland alleen met binnenlands geproduceerd voer zouden willen dekken, heel Rijnland-Palts voor de sojateelt moeten gebruiken. Aangezien dit geen optie is, importeren we bij wijze van spreken extra landbouwgrond of voer uit andere landen. Dit beïnvloedt op zijn beurt de hoeveelheid land die beschikbaar is om de mensen in deze landen te voeden en voedt tegelijkertijd de kap van tropisch regenwoud en de omzetting van grasland in landbouwgrond. Ten koste van het klimaat en de biodiversiteit.
  5. Concurrentie van geïndustrialiseerde landen: Landbouwbedrijven in ontwikkelingslanden concurreren vaak met die in geïndustrialiseerde landen om afzetmarkten en hebben te maken met veel lagere productiekosten. Dit kan leiden tot een onderwaardering van de producten en bijdragen tot een verslechtering van de levensomstandigheden van de boeren in de ontwikkelingslanden.
Pivot_irrigation_in_the_desert

Smart Farming

Industrie 4.0, ook wel de “vierde industriële revolutie” genoemd, verwijst naar de aansluiting van computers en het Internet of Things (IoT) op de maakindustrie. Dit maakt het mogelijk om machines en fabrieken in een netwerk op te nemen en te automatiseren om de efficiëntie en productiviteit te verbeteren.

In de landbouw wordt Industrie 4.0 ook wel “Smart Farming” genoemd en gaat het om het gebruik van technologische oplossingen om landbouwactiviteiten te optimaliseren.

Toepassingen van Industrie 4.0 in de landbouw zijn onder meer:

  1. Precision Farming: Dit omvat het gebruik van GPS en andere sensoren om de landbouw preciezer en efficiënter te maken. Voorbeelden hiervan zijn GPS-gestuurde machines die alleen de benodigde hoeveelheden meststoffen en pesticiden toedienen, en sensoren die de groei van gewassen in de gaten houden en automatisch de irrigatie aanpassen. Door gebruik te maken van GPS, GNNS, luchtbeelden van drones en de nieuwste generatie tijdreeksbeelden van Sentinel-satellieten kunnen hogeresolutiekaarten worden gemaakt die rekening houden met verschillende factoren zoals opbrengst, terreinkenmerken, topografie, humusgehalte, bodemvochtigheid en N-status.
  2. Gegevensanalyse: Het gebruik van Big Data en kunstmatige intelligentie (AI) kan helpen landbouwbeslissingen te optimaliseren en processen te automatiseren. Voorbeelden hiervan zijn weersvoorspellingen die irrigatie en bemesting optimaliseren, en AI-systemen die helpen bij het selecteren en kruisen van gewassen.
  3. IoT in de landbouw: Door landbouwmachines en -apparatuur op het internet aan te sluiten, kunnen ze op afstand worden bewaakt en bestuurd. Dit kan stilstand tot een minimum beperken en de efficiëntie verbeteren.
  4. Smart Building & Farm Management: »Smart Building« verwijst naar gebouwen die zijn uitgerust met technologieën zoals het internet van de dingen (IoT), kunstmatige intelligentie (AI) en geautomatiseerde systemen om hun functionaliteit en efficiëntie te optimaliseren. In de context van landbouwbeheer zou slim bouwen bijvoorbeeld het gebruik van IoT-sensoren en AI-systemen kunnen inhouden om landbouwgebouwen te bewaken en te controleren. Bijvoorbeeld het bewaken van temperaturen en vochtigheidsniveaus in veestallen en silo’s om de gezondheid en het welzijn van het vee te verbeteren, of Graanbakken met meer dan 2.000 bushels graan (1 bushel is 27,2155 kilogram) automatische en gegevensgestuurde koeling. Dit is nodig omdat de temperatuur in graanbakken kan oplopen tot meer dan 480 graden Celsius. Problemen met de hoge temperaturen ontstaan wanneer vochtige lucht langs de buitenkant van een bak daalt en warme lucht in het midden opstijgt, wat convectie kan veroorzaken. Beluchting om de granen te koelen en vocht te verwijderen helpt de kwaliteit van het graan te behouden en voorkomt dat ongedierte binnendringt.

De invoering van Industrie 4.0 in de landbouw kan de productiviteit en winstgevendheid van landbouwbedrijven helpen verhogen, maar er is ook bezorgdheid over de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de duurzaamheid van de landbouw.

Zeker is echter dat voor al deze toepassingen sleepringen en roterende koppelingen nodig zijn die niet alleen hun traditionele taken vervullen, zoals stroom- en vermogensoverdracht en doorvoer van media, maar ook een grote verscheidenheid aan signalen en gegevens kunnen overbrengen.

Tot 16 mediadoorvoeren + 48 lijnen voor elektronica

Hybride pneumatisch/vloeistof + elektrische

Hybride sleepringen voor gelijktijdige transmissie van media (gas, vloeistof) en elektriciteit (stroom, signalen)

Verschillende huisvestingsmaterialen om uit te kiezen

Het materiaal van de behuizing van de hybride roterende unies wordt gekozen na overleg met onze klanten. Van aluminium tot roestvrij staal, vele opties, ook combinaties, zijn mogelijk. Wij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden op dit gebied.

Diverse aansluitmaten voor mediadoorvoeren

Wij bieden de volgende opties als aansluitmaten: M5, 1/8″, ¼”, 3/8″, ½”. Bovendien kunnen rechte of haakse aansluitingen worden geïnstalleerd om de roterende unie individueel aan te passen aan de machine van de klant.

Radiale gaten voor media-aansluitingen in de stator

In het statorhuis bevinden zich radiaal de gaten voor de mediumdoorvoeren. Hier kunnen rechte of haakse aansluitingen voor de vloeistoffen of gassen worden gemonteerd.

Axiale boringen voor media-aansluitingen in de rotor

De gaten voor de mediadoorvoeren bevinden zich axiaal in de rotor. Hier kunnen rechte of haakse aansluitingen voor de vloeistoffen of gassen worden gemonteerd. Als optie zijn ook radiale uitvoeringen leverbaar. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
????????????????????????????????????

Smart Farming Voorbeelden

Er zijn een aantal potentiële toepassingen voor sleepringen en roterende verbindingen in de landbouw, waaronder assen, leidingen, motoren en hydraulische systemen. Het doel hierbij is altijd om Automatisering van de oogst- en productieprocessen in de landbouw en de landbouwindustrie. En de levensduur van de afzonderlijke componenten. Alleen op die manier kunnen we er op lange termijn in slagen hulpbronnen te besparen, nieuwe landbouwgrond te ontsluiten en het verbruik van water, bestrijdingsmiddelen en meststoffen te verminderen. 

Om het oogstproces verder te automatiseren is het noodzakelijk dat de machines de oogst zelfstandig kunnen uitvoeren. Daartoe moet rekening worden gehouden met de bodemgesteldheid, de toestand van de planten en de weersomstandigheden, die de instellingen van de besturingssignalen en de parameters van de oogstmachines beïnvloeden. Sensoren moeten onder meer het vocht- en meststofgehalte van de bodem meten of bepalen welke planten al rijp zijn om te worden geoogst. Het rekening houden met verschillen in de bodem en de opbrengstcapaciteit binnen een veld in de oogsttechnologie wordt “precisielandbouw” genoemd. Het doel bij smart farming is dat machines deze precisielandbouw zelfstandig kunnen uitvoeren.

Dit betekent enerzijds dat de machines over alle informatie over het veld moeten beschikken, hun eigen positie moeten kennen en dienovereenkomstig moeten weten welke instellingen nodig zijn. Anderzijds moeten zij ook kunnen reageren op bijzonderheden zoals obstakels, bijvoorbeeld dieren in het veld. De uitvoering van deze eisen vereist veel achtergrondinformatie, die alleen kan worden verkregen door langdurig gegenereerde en verzamelde gegevens en leerprocessen. (AI en Big Data) kan worden verkregen.

Bovendien moeten niet alleen de sensoren gegevens kunnen verzamelen en naar de cloud sturen. Een andere basisvereiste is de Communicatievermogen van de gebruikte oogstmachines en voertuigen. Om deze autonoom te laten werken, moeten de door de sensoren verzamelde gegevens in stuursignalen kunnen worden omgezet en aan de machines worden doorgegeven. Naast de sowieso noodzakelijke media, zoals hydraulische olie, water, meststoffen of pesticiden. Ook moeten de apparaten zelfstandig en in real time foutmeldingen kunnen doorgeven aan een beheersysteem en op afstand kunnen worden gecontroleerd en geëvalueerd. Een verbinding met het internet (IoT) is dus sowieso elementair. Bovendien moeten de machines met elkaar kunnen communiceren om te kunnen navigeren en coördineren.

Centrale pivot irrigatiesystemen

Een voorbeeld hiervan is het gebruik in centrale irrigatiesystemen. De zgn. CIPS (Centre Pivot Irrigation Systems) zijn zeer populair in het veld vanwege hun efficiëntie, uniformiteit en veelzijdigheid. De sproeier draait rond een centrale as waarop een sleepring is gemonteerd om het vermogen over te brengen en rotatie rond de centrale as mogelijk te maken.

De geschiedenis van de CPIS begon in 1950 in Nebraska. Inmiddels zijn ze wereldwijd in gebruik en waarschijnlijk de belangrijkste mechanische uitvinding in de landbouw sinds de vervanging van ossen door tractoren.

Het irrigatiesysteem beweegt over het veld met elektrisch geactiveerde wielen, terwijl de De stroomsnelheden nemen toe in de richting van de uiteinden van de spil, aangezien deze sneller draaien dan de binnenste delen. De voornaamste ontwerpbeperking van dit systeem is het voorkomen van overloop bij de zwenkverbindingen waar het debiet zeer hoog is.

In Smart Farming zou dit nu kunnen worden aangevuld met Ethernet sleepringen of Slipringen van glasvezel kan worden geïnstalleerd om verzamelde gegevens van de bodemsensoren door te sturen naar het irrigatiesysteem en zo de hoeveelheid water of meststof aan te passen aan de bodemgesteldheid, de planten en ook het weer. Tegelijkertijd kan het irrigatiesysteem eventuele foutmeldingen of vulniveaus doorgeven. Bovendien kunnen sensoren in de banden de bandenspanning controleren en doorgeven en zo nodig de luchtdruk aanpassen aan veranderende bodemomstandigheden (bandenspanningscontrolesysteem).

Hybride roterende verbindingen Het bijkomende voordeel is dat zij niet alleen kracht en energie kunnen overbrengen tussen stationaire en draaiende onderdelen van het irrigatiesysteem, maar ook de vereiste vloeistof, d.w.z. water, pesticiden, herbiciden of meststoffen.

Het is van cruciaal belang dat er geen misrekeningen zijn. De sensoren moeten daarom betrouwbaar functioneren en er mogen geen gegevenspakketten verloren gaan op weg naar het irrigatiesysteem.

Dit is de enige manier om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen efficiënter te maken teneinde Kosten besparingen. Bovendien helpt dit de landbouwers om de Meststoffenverordening te voldoen. Bovendien heeft precisielandbouw positieve effecten op het milieu, aangezien de Nitraatverontreiniging in de bodem neemt af en de omringende wilde planten en insecten worden gespaard. Omgekeerd betekent dit natuurlijk ook dat onjuiste berekeningen kunnen leiden tot overbemesting. Dit werkt uiteindelijk misoogsten en enorme gevolgen voor het milieu in de hand.

En ook GPS-systemen kan helpen bij het bemesten, bijvoorbeeld wanneer geen CPIS wordt gebruikt, maar kunstmest en water op klassieke wijze met een tractor worden gestrooid. De positie van de tractor op het veld, die via een GPS-systeem en satellietbeelden wordt geregistreerd, kan worden gebruikt om te voorkomen dat de meststof buiten het veld wordt gebracht. De nauwkeurig geregistreerde rijstraal voorkomt ook dubbele bevruchting, die anders gepaard gaat met hoge kosten en afnemende efficiëntie.

Als de overeenkomstige landbouwmachines in de toekomst autonoom rijden, zal een lage precisie gepaard gaan met des te grotere verliezen. Als de maaidorser bijvoorbeeld te ver over de Snijrand, een strook van het veld tweemaal moet worden afgelegd. Als deze fout meerdere malen wordt herhaald omdat het werk niet via drones, sensoren en satellietbeelden kan worden gevolgd en vervolgens via de afstandsbediening kan worden gecorrigeerd en/of de maaidorser niet de juiste positiegegevens en foutmeldingen verstuurt, gaat dit gepaard met des te ernstiger problemen. Verkoopverliezen geassocieerd. Om dit probleem op te lossen worden lokale antennes gebruikt die correctiesignalen met een nauwkeurigheid van twee centimeter doorgeven. En ook hier moeten de desbetreffende gegevens worden omgezet in besturingssignalen voor autonoom rijdende machines en via sleepringen of draaiverbindingen worden doorgegeven.

Slip ringen Hotspots

Hybride Slipringen van glasvezel voor de transmissie van analoge of digitale optische signalen met Gegevenssnelheden tot 10 GBit. Singlemode of multimode vezels voor één- of meerkanaalstransmissie. Aangepaste en gecombineerde vermogens- en signaalversies mogelijk.

Silo's

Een andere veel voorkomende toepassing van sleepringen in de landbouw zijn graansilo’s. Deze bewaren en slaan graan of kuilvoer op voor later gebruik. Hoewel het relatief eenvoudige constructies zijn die weinig of geen hoogtechnologische systemen vereisen, moeten ze toch zorgvuldig worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden. Van het vullen en controleren tot het lossen van de silo spelen sleepringen een essentiële rol. Een bijzondere vereiste is de Explosiebescherming. In de silo’s kan veel explosief stof zitten, wat gemakkelijk tot een explosie kan leiden. Daarom bieden wij explosieveilige sleepringen die geschikt zijn voor deze toepassingen. IECEx en ATEX gecertificeerd zijn.

Voor het lossen van een graan- of veevoederbak stromen de korrels uit de bovenkant via een uitlaat in het midden van het onderste gedeelte. Bij de uitgang wordt een schroeftransporteur geïnstalleerd om de korrels in een transportvoertuig of een andere container te vervoeren.

De uitstroom van de grote massa korrels creëert een hydraulische gradiënt die aan de bovenkant van de container de vorm van een trechter aanneemt. Mensen die zich bij het lossen van een silo op dit punt bevinden, kunnen door de stromingsdruk in het proces worden getrokken. In het ergste geval kan dit zelfs tot de dood leiden.

In de vereiste apparatuur worden sleepringen geïnstalleerd, zowel voor de bediening van de vijzels als voor de eventuele videobewaking van de risicovolle zones tijdens het lossen.

Aangezien ook in een beladen silo temperaturen van meer dan 400 graden Celsius kunnen ontstaan, is een Koeling nodig. Vooral wanneer over 2.000 bushels worden opgeslagen in een silo. Een bushel tarwe (US bushel wheat) komt overigens overeen met ca. 27 Kilogram.  Roterende verbindingen en sleepringen zijn ook vaak nodig voor een dergelijk koelsysteem.

Melkcarrousel

Automatische melkprocessen werken meestal zonder dat mensen het proces controleren of de melkapparatuur op de spenen aansluiten. Voer- en melkrobots bieden niet alleen grote kostenbesparingen en efficiëntiewinst, maar ze documenteren ook hun procesgegevens en sturen die door naar de cloud. Robots kunnen nauwkeurig gegevens documenteren over de hoeveelheid voer, de gezondheidstoestand van de dieren of de hoeveelheid geleverde melk, en boeren kunnen dit continu volgen via computer of smartphone. In de cloud kunnen neurale netwerken en machine learning dan correlaties identificeren tussen gezondheidsstatus, voer en geleverde hoeveelheid melk die mensen nooit zo snel (of helemaal niet) zouden herkennen.

Glijringen spelen een belangrijke rol, vooral in roterende melkstallen. Deze zijn qua ontwerp vergelijkbaar met een draaimolen waarin de koeien tijdens het melken rond een centrale as bewegen en na het melken kunnen terugkeren naar hun voeder- en rusthokken. Deze roterende melkstallen worden ook wel Melkcarrousel aangewezen. De apparatuur beweegt vrij langzaam, zodat de koeien de structuur met constante tussenpozen kunnen betreden en verlaten.

Ze gaan de draaimelkstal in om gemolken te worden en gaan later terug naar hun voeder- of rustplaats. Natuurlijk kunnen koeien ook in de klassieke rechthoekige stallen van een melkstal worden gemolken door het personeel melkmachines aan de spenen te laten bevestigen, die de melk via een pijpmelksysteem transporteren.

De belangrijkste voordelen van draaimelkstallen ten opzichte van het handmatig melken van dieren zijn de verbetering van de arbeidsefficiëntie, de ergonomische voordelen en de minimalisering van het risico van schade door omvallen en repeterende stress.

In een draaimelkstal wordt de hoogste efficiëntie bereikt wanneer het routinewerkschema van de boer (voornamelijk bestaande uit de tijd die nodig is om een melkmachine aan te sluiten) en de snelheid van het toestel zijn nauw met elkaar verbonden.

In een draaimelkstal zijn, in tegenstelling tot een visgraatmelkstal, de meeste taken geautomatiseerd; daarom is het aansluiten van het melkstel de belangrijkste taak, afgezien van het opnieuw aansluiten van de leidingen, het regelen van de achterinlaat of de rusttijd wanneer de machine langzaam draait.

Een kortere duur van het routinewerk verhoogt het aantal dieren dat kan worden verzorgd. De verwerkingscapaciteit (hoogste aantal dieren dat in één uur kan worden gemolken) wordt geschat op 3600 (het aantal seconden binnen een uur) gedeeld door de duur van het routinewerk.

Maar voor een maximale productiviteit moeten veel factoren buiten de carrousel constant worden gehouden. De dieren moeten schoon zijn voordat ze de draaiende structuur betreden.

Bovendien moeten de transportroutes van de koeien naar de melkcarrousel zo zijn ontworpen dat de mensen hen slechts minimaal storen, en ook de afstanden binnen de melkcarrousel moeten redelijk zijn.

Of de doelstellingen van de veehouder nu het comfort van de dieren of de eenvoud van de werkzaamheden zijn, roterende stallen kunnen een belangrijke rol spelen in de landbouw. De dieren genieten van comfortabele en rustige rondes met een redelijke snelheid, wat zich direct vertaalt in een hoge productiviteit.

In vergelijking met andere melksystemen kunnen melkcarrousels het melkproces sneller afhandelen en hogere opbrengsten behalen met de juiste routines, betrouwbaarheid en protocollen.

Maar wanneer iets draait, zijn er ook sleepringen en roterende verbindingen nodig om kracht, media en signalen over te brengen. In draaimelkstallen moet de melk eerst via roterende verbindingen worden aangevoerd, terwijl tegelijkertijd water moet worden verplaatst voor het reinigen van de stallen en de dieren. Bovendien kunnen de geïnstalleerde sleepringen en roterende unies ook gegevens doorgeven over de draaisnelheid van de draaimelkstal, maar ook over de mate van vervuiling van de dieren of het vulniveau van de melkcontainers.

Dynamische bandenspanningscontrole is een basisvereiste voor moderne landbouw- en bouwvoertuigen.

Mobiele landbouwmachines in het bijzonder – in de eerste plaats de Trekker of maaidorser – rijden op verschillende ondergronden. Dit geldt echter tot op zekere hoogte ook voor bouwvoertuigen. In de landbouw kan een trekker zowel over als onder een Zand, kleigrond, asfalt, veld-, weide- en bosgrond aandrijving. Tegelijkertijd worden de machines steeds zwaarder en de aanhangwagens steeds groter. Daarom is het voor moderne machines een basisvereiste dat de bandenspanning tijdens het gebruik dynamisch kan worden geregeld en aan de bodem kan worden aangepast om de levensduur van de banden te verlengen en tegelijkertijd de bodem te beschermen. Als de bandenspanning niet kan worden aangepast, wordt de Eisen inzake veiligheid en duurzaamheid van de banden, en de Verplichting om wegen, landbouwgrond en bosgrond te beschermen zijn bijna onverenigbaar.

Dus een Hoge bandenspanning op de weg Dit is voor een langere levensduur van de band en meer veiligheid bij het sturen en remmen. Op de Veld, of op zachte bodems zoals bosbodem of weilanden, maar het bevoordeelt de zgn. Bulldozing-Effect, dus een grote spurtdiepte en het daarmee gepaard gaande hoge brandstofverbruik. Een lage bandenspanning zou het contactoppervlak van de band hier vergroten en het bulldozer effect tegengaan.

Bovendien leidt een hoge bandenspanning tot meer verdichting op zachte grond en dus tot verslechtering van het volgende gewas, terwijl tegelijkertijd regenwater moeilijker kan wegsijpelen, waardoor het risico van bodemerosie en overstroming toeneemt. Door dynamische bandenspanningscontrole tijdens het gebruik kan de bandenspanning op de weg dienovereenkomstig worden verhoogd en op zachte grond worden verlaagd. Vuistregel: 0,5 bar tot 1,2 bar in het veld, op de weg ongeveer 2 bar tot 2,5 bar.

Maar in het dagelijks gebruik wisselt het bedrijf zo vaak tussen veldwerk en transport dat het handmatig aanpassen van de luchtdruk bij elke wisseling zeer arbeidsintensief is. Hier komt de dynamische bandendrukregeling om de hoek kijken. De luchtdruk moet met een druk op de knop via het besturingssysteem in de bestuurderscabine kunnen worden aangepast – tijdens het werk, terwijl de banden draaien. Dit maakt multi-flow pneumatische roterende unies noodzakelijk, zowel in het geval van Systemen met zowel één als twee circuits. De Interface tussen persluchttoevoer en draaiende band is altijd de roterende toevoer. Deze neemt de samengeperste lucht van de compressor (statorzijde) en leidt deze via de rotor naar de banden. De gecombineerde elektrische roterende doorvoer maakt het ook mogelijk om de gemeten waarden door te geven aan de bestuurderscabine om de actuele bandenspanning weer te geven. Dit bespaart een extra elektrische sleepring.

Overigens kan deze functie ook achteraf worden toegepast op oudere landbouwmachines, waarbij de roterende unie aan de voorzijde van de asnaaf is gemonteerd. Compacte roterende koppelingen zoals die van rotarX maken het ook mogelijk de roterende koppelingen in de as te monteren (in-axle uitvoeringen). Alleen de aansluitschroefdraad is dan van buitenaf zichtbaar.

Videosignalen & Sensoren

Een elementair onderdeel, met name voor precisielandbouw met behulp van autonome landbouwmachines, zijn talrijke sensoren en videosignalen.

Alleen zij maken de zogenaamde “plaatsspecifieke teelt” van velden mogelijk. Dit is een van de meest veelbelovende benaderingen voor een duurzamere en efficiëntere landbouw. Vanwege de ongelijke bodemgesteldheid, voornamelijk grote landbouwgronden, is kleinschalige teelt veel zinvoller dan uniforme grondbewerking.

Daartoe worden gegevens over bodem, planten, watervoorziening en de gebruikte landbouwmachines verzameld en gekoppeld aan GPS-posities van de tractoren en maaidorsers, waardoor gerichter kan worden gezaaid, bemest en geïrrigeerd.

In de toekomst zou een volledig geautomatiseerd proces er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien: Robots zaaien eerst de zaden en documenteren de exacte positie van elke plant via GPS-gegevens. Drones kunnen de groei monitoren en onkruid detecteren, terwijl oogstrobots beeld- en sensorgegevens gebruiken om te detecteren of fruit en groenten klaar zijn om te worden geoogst. Dat laatste werkt vandaag trouwens al. Als ze rijp zijn, kunnen de oogstrobots in actie komen en de opbrengsten binnenhalen. Vervolgens kunnen logistieke robots, met behulp van modulaire containers die zijn aangepast aan de geoogste hoeveelheid, de oogst op gewicht en kwaliteit controleren, doorgeven aan verpakkingsmachines en de verpakkingen laseren.

Optische sensoren en vooral videosignalen bereiken hier echter op een gegeven moment hun grenzen.

Bijvoorbeeld, moet hoge planten zoals maïs, tarwe of koolzaad geoogst, bestaat er een groot gevaar voor mensen en dieren in het veld dat niet door de sensoren zou kunnen worden gedetecteerd. Naast optische sensoren zijn daarom ook infrarood-, microgolf- en warmtesensoren van belang.

En voor het bewaken van de vloeren is meer nodig dan optische sensoren of videocamera’s.

Sensoren onder het oppervlak van het veld moeten bijvoorbeeld het vocht en de temperatuur van de bodem meten en dat vervolgens naar de cloud sturen. Daar kunnen boeren ze dan via app of computer opvragen. Maar via antennes en de mobiele telefoonverbinding kunnen ze ook rechtstreeks naar de computers van de boerderij worden gestuurd, waar ze dan gericht de irrigatie en bemesting van de planten beïnvloeden. Stikstofsensoren kunnen ook via lichtgolven de kleur van de bladeren van planten detecteren en een nauwkeurig bemestingsadvies geven, dat bijvoorbeeld rechtstreeks aan de boordcomputer van een tractor kan worden doorgegeven.

Maar hoe slim de ideeën, de technologie en de concepten vandaag ook al zijn. Dit alles werkt alleen als de afzonderlijke onderdelen, zoals de wielen en het oogsthulpstuk van een maaidorser, flexibel kunnen reageren op de gegevens door stuursignalen en gegevens te verzenden en te ontvangen. En daarvoor heeft het nodig Slimme, robuuste en onderhoudsarme sleepringen en roterende koppelingen, die de gegevens uit de cloud en het IoT rechtstreeks naar de machinebesturing transporteren.

ATEX-gecertificeerde sleepringen

De Slip ring EXD is speciaal ontwikkeld voor gebruik in silo’s en is goedgekeurd voor zowel zone 21 als zone 22. Zone 21 is een plaats waar een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk brandbaar stof in de lucht bij normaal bedrijf af en toe kan voorkomen. Zone 22 is een plaats waar een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk brandbaar stof in de lucht bij normaal bedrijf niet waarschijnlijk is. Indien dit toch gebeurt, zal het slechts van korte duur zijn. Voor deze oplossing kunnen wij ook een optionele anticondensverwarming toevoegen om condensvorming te voorkomen en zo corrosie te vermijden.

Slipringen met holle as

Slipringen met holle as zijn een goede keuze voor toepassingen waar de ruimte beperkt is. Deze sleepring heeft een roterend profiel met een open binnenkant. Deze holle assen zijn geschikt als lege buis voor montage op een as of voor het doorvoeren van kabels. Het is ook gebruikelijk de holle assen te gebruiken voor het doorvoeren van gassen of vloeistoffen, zoals in de hydraulica, pneumatiek en medialijnen. Bovendien zijn de sleepringen van de holle assen volledig draaibaar, zodat ze continu kunnen draaien zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over lekkage. Wij bieden een verscheidenheid aan maten en configuraties, zodat wij een oplossing hebben voor uw behoeften.

Gesloten sleepringen

De ingekapselde sleepringen zijn een van onze meest veelzijdige sleepringoplossingen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten, configuraties en materialen, zodat ze bestand zijn tegen de ontberingen van de landbouw. Aan de rotor is een reeks contactringen bevestigd die van elkaar geïsoleerd zijn. Aan de binnenkant zijn de contactringen verbonden met een geïsoleerde kabel die uit de sleepring naar voren wordt geleid. Signaalkabels die eindigen in schuifcontacten lopen ook naar het statordeel. Inkomende en uitgaande kabels hebben altijd dezelfde kleuren, zodat een toewijzing zonder verwarring bij de installatie is gewaarborgd. Aangezien deze sleepringen zijn ingekapseld, zijn de ringen beschermd tegen hun omgeving, inclusief binnendringend stof of vocht en trillingen. Dit zorgt voor een langere en lagere onderhoudsduur van de sleepring.

Volledige productcatalogus voor alle sleepringen

In ons actuele overzicht vindt u meer informatie over de verschillende sleepringen. Transmissietechniek voor complexe industriële en veiligheidsrelevante toepassingen vormen de kern van ons productengamma. Alle producten kunnen individueel aan de toepassingen worden aangepast om u een toegevoegde waarde te bieden. Premium engineering - dat is onze eis voor elk afzonderlijk gefabriceerd product. Daarvan willen wij u graag overtuigen.

Praktische sleepringoplossingen

voor uw toepassing

De verschillende series rotarX sleepringen zijn geoptimaliseerd voor een breed scala van toepassingen. Wij ondersteunen onze klanten voor oplossingen op maat.
rotarX-application_Slip-Rings

Heeft u vragen of wilt u een consult?

Wij beantwoorden graag al uw vragen en kijken ernaar uit van u te horen.

U kunt ons bereiken ma - vr van 8 tot 17 uur.

WE KIJKEN UIT NAAR UW BERICHT

CONTACT

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
DE - 22339 Hamburg

info(at)b-command.com