Aftryk

Oplysninger i henhold til § 5 TMG:

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg

Repræsenteret af:

Administrerende direktør: Jan Schwonbeck, B.A.

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 40 538 092 50
Fax: +49 (0) 40 538 092 86
E-Mail: info@b-command.com

Registrering af post:

Registrering i den Handelsregister.
Justitskontorets domstol: Hamburg
Registreringsnummer: 58876

Merværdiafgift:

Identifikationsnummer for omsætningsafgift i henhold til §27 a Lov om merværdiafgift:
DE811853104

Bilæggelse af tvister

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr
Du kan finde vores e-mail-adresse i ovenstående påtegning.

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer for en
forbrugervoldgiftsnævnet.

Ansvar for indholdet

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med den generelle lovgivning i henhold til § 7, stk. 1, i den tyske telemiddellov (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjeparter eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet.

Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med den almindelige lovgivning forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er dog kun muligt fra det tidspunkt, hvor man har kendskab til en konkret overtrædelse. Hvis vi får kendskab til tilsvarende overtrædelser, fjerner vi indholdet straks.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for disse
påtager sig ethvert ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen.

En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete tegn på overtrædelse af loven. I tilfælde af
overtrædelser bliver kendt, vil vi straks fjerne sådanne links..

Copyright

Indholdet og de værker, der er skabt af webstedets operatører på disse sider
er underlagt tysk lov om ophavsret. Kopiering, bearbejdning, distribution og enhver form for udnyttelse uden for rammerne af ophavsretslovgivningen kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller ophavsmand. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.

I det omfang indholdet på denne side ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjeparters ophavsret. Især indhold fra tredjeparter er identificeret som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi straks sådant indhold.

Design & Gennemførelse

webdraft.de – Webdesign & Marketing

Kilde: https://www.e-recht24.de

COPYRIGHT
B-COMMAND GmbH

Alle rettigheder forbeholdes.

Ansvarlig for grafik og indhold: Jan Schwonbeck

Alle billeder og oplysninger på disse websider er omfattet af ophavsret eller andre industrielle ejendomsrettigheder. Brug og gengivelse af disse oplysninger er kun tilladt efter forudgående skriftlig tilladelse fra B-COMMAND GmbH. B-COMMAND GmbH forbeholder sig ret til at ændre indholdet af hjemmesiden til enhver tid og uden forudgående varsel. Der opstår ikke et erstatningskrav i den forbindelse.