Avtryck

Information enligt § 5 TMG:

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg

Företrädd av:

Verkställande direktör: Jan Schwonbeck, B.A.

Kontakta:

Telefon: +49 (0) 40 538 092 50
Telefax: +49 (0) 40 538 092 86
E-Mail: info@b-command.com

Registrering av en post:

Inskrivning i handelsregistret.
Registrera domstolen: Hamburg
Registreringsnummer: 58876

Mervärdesskatt:

Identifikationsnummer för omsättningsskatt enligt §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE811853104

Lösning av tvister

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr
Du hittar vår e-postadress i texten ovan..

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en
konsumentskiljenämnd.

Ansvar för innehållet

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med den allmänna lagstiftningen enligt § 7.1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta på oss något ansvar för dessa
ta på sig något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagbrott vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig om det inte finns konkreta indikationer på lagöverträdelser. I händelse av Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehåll och verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor.
omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Kopiering, bearbetning, distribution och varje form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt tillstånd från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna sida inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part identifieras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Utformning och genomförande

webdraft.de – Webdesign & Marketing

Källa: https://www.e-recht24.de

COPYRIGHT
B-COMMAND GmbH

Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarar för grafik och innehåll: Jan Schwonbeck

Alla bilder och all information på dessa webbsidor omfattas av upphovsrätt eller andra industriella rättigheter. Användning och reproduktion av denna information är endast tillåten efter skriftligt förhandsgodkännande från B-COMMAND GmbH. B-COMMAND GmbH förbehåller sig rätten att ändra innehållet på webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande. Detta ger inte upphov till något ansvarskrav.